Pojištění podnikatelů

Vás ochrání před finanční ztrátou

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům ( živelným nebezpečím a katastrofám, krádeži, odcizení, vandalismu apod.) ale i proti majetkovým škodám, ke kterým dochází v důsledku negativního působení obchodních či podnikatelských rizik.

Sklad

Pojištění majetku  – lze pojistit jak movitý, tak nemovitý majetek proti živelným rizikům, krádeži, vloupání. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik, apod.

Pojištění přerušení provozu – pojištění kryje finanční škody, které pojištěnému vzniknou v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Předmětem pojištění jsou stálé náklady pojištěného, které tento musí vynakládat během doby trvání přerušení nebo omezení podnikatelské činnosti (platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky), případně i ušlý zisk.

Zemědělské pojištění – lze pojistit pěstované plodiny na poškození nebo zničení rizikem krupobití, požáru, vichřice, záplavy nebo povodně, sesuvy půdy, mrazu  a chovaná hospodářská zvířata na riziko nákazy, jiných onemocnění, neohlášené přerušení dodávky elektrického proudu, zasažení zvířete elektrických proudem, akutní otravy, živelní události.

V nabídce pojistitelů existuje řada dalších specializovaných pojistných programů a produktů.  Například pojištění přeprav zásilek, pojištění finančních ztrát, pojištění smluvní záruky, apod.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech ...

podrobnosti

Pojištění bydlení

Ochrání byt, dům, chatu ale také garáž nebo sklep a kůlnu....

podrobnosti

Úrazové pojištění

Úraz, neočekávaná událost, která kromě zdraví ovlivní i finanční situaci.

podrobnosti

Pojištění podnikatelů

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti ...

podrobnosti

DAS

Poskytuje právní ochranu a přispívá k rozvoji právního povědomí.

podrobnosti

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění, flotilové pojištění, ...

podrobnosti

Pojišťovny