Pojištění bydlení

Vás ochrání před finanční ztrátou

POJIŠTĚNÍ nemovitosti


Ochrání byt, dům, chatu ale také garáž nebo sklep a kůlnu. Kryje škody na nemovitosti, tedy škody na stavbě, která se spojena se zemí pevným základem. Pojištěny jsou dále i stavební součásti, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. kotel, radiátory, klimatizace, solární panely atd.).  V pojištění jsou zahrnuta rizika jako živelní nebezpečí jako je požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, tíha sněhu, zřícení letadla, pak také vandalismus, předpětí, podpětí, havárie rozvodů. Samotný pozemek není součástí pojištění.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Kryje škody na vybaveních a věcech, které jsou součástí domácnosti, jako je nábytek, elektronika, oblečení, sportovní vybavení apod. V rámci dalších připojištění se pak nemusíme omezovat pouze na samostatnou domácnost, pojistit lze také věci uložené ve vedlejších objektech, např. v garáži.

V případě, že se rozhodnete pro uzavření pojištění, vždy důrazně doporučujeme informovat se o jeho rozsahu. Například pojištění škod způsobených kouřem, povodní nebo záplavami nebývá automaticky součástí nabídek, avšak většinou napáchají velmi vysoké škody. Některé nemovitosti v povodňových oblastech mohou mít s pojištěním problém. Pojišťovny rozlišují celkem čtyři typy oblastí dle rizika povodně. V oblastech s vysokým rizikem může být cena navýšena o rizikový příplatek a v nejrizikovější zóně některé nemovitosti mohou být dokonce nepojistitelné.

Každá pojišťovna si stanovuje tzv. limity pojistného plnění. Jde o maximální částky, které v případě poškození některých věcí vyplatí. S těmito limity byste měli být při uzavírání pojistky seznámeni. Na vyplacenou částku mohou mít také vliv ceny, ve kterých pojišťovna poskytuje pojistné plnění, jde o novou, časovou a obvyklou cenu:

  • Nová cena – cena, za kterou můžete v daný moment srovnatelnou věc znovu pořídit
  • Časová cena – cena, kterou měla poškozená věc bezprostředně před poj. událostí, odečte se opotřebení
  • Obvyklá cena – cena, za kterou byste danou věc aktuálně prodali
 
Důležité je pochopitelně pojistné smlouvy jak u nemovitosti, tak domácnosti pravidelně kontrolovat a aktualizovat. Podle doporučení pojišťoven   tak byste měli činit alespoň každé dva až tři roky. A také tehdy, když do svého domu či bytu koupíte nějaké nové vybavení nebo když provedete nějakou rekonstrukci, čímž zvýšíte hodnotu svého majetku. Požadujte po svém poradci.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění vám pomůže při zdravotních problémech či úrazech ...

podrobnosti

Pojištění bydlení

Ochrání byt, dům, chatu ale také garáž nebo sklep a kůlnu....

podrobnosti

Úrazové pojištění

Úraz, neočekávaná událost, která kromě zdraví ovlivní i finanční situaci.

podrobnosti

Pojištění podnikatelů

Pojištění poskytuje komplexní pojistnou ochranu proti ...

podrobnosti

DAS

Poskytuje právní ochranu a přispívá k rozvoji právního povědomí.

podrobnosti

Pojištění motorových vozidel

Povinné ručení, havarijní pojištění, flotilové pojištění, ...

podrobnosti

Pojišťovny