JAK POSTUPOVAT PŘI SRÁŽCE SE ZVĚŘÍ?

Srazit autem lesní zvěř zvláště v podzimních měsících není nic neobvyklého. Naopak těchto střetů rok od roku přibývá a ve statistikách dopravních nehod se tato příčina řadí k nejčastějším. Srážka často končí zraněním či usmrcením zvířete a rozsah poškození vozidla záleží samozřejmě na velikosti zvířete, ale i na rychlosti jedoucího automobilu. Vzhledem k velké pravděpodobnosti, že se vám tato nehoda přihodí, se vyplatí si toto riziko pojistit. Když už k této situaci dojde, je dobré vědět, jak postupovat.

  1. Nejprve zastavit u krajnice, zapnout výstražná světla a umístit v dostatečné vzdálenosti od auta výstražný trojúhelník
  2. Informovat policii, která to dá na vědomí myslivcům. V žádném případě nesmíte zvíře odvézt domů. Jednak by to bylo pytláctví, a jednak nemůžete vědět, zda nebylo nemocné
  3. Provést potřebnou a důkladnou fotodokumentaci vozidla i sraženého zvířete kvůli pojišťovně
  4. Nahlásit střet se zvěří pojišťovně

Jak je to s odškodněním od pojišťovny?

Povinné ručení nestačí, jelikož se na škodu vzniklou srážkou se zvěří nevztahuje. Nechcete-li škodu platit ze svého, sjednejte si v předstihu havarijní pojištění. Nejlepší variantou je připojištění střetu se zvěří. Z havarijního pojištění náklady na opravu lze pokrýt, ale přijdete o bonusy, což se negativně odrazí na výši pojistného v dalším roce. Máte-li sjednáno jak havarijní pojištění, tak pojištění střetu se zvěří, můžete si sami určit, ze kterého budete náklady čerpat. Při rozhodování jsou klíčovými faktory výše krytí, spoluúčast a zda to má vliv na bonusy.

Rozdíl mezi sražením srny nebo psa.

Srazíte-li lesní zvěř, jako je srna, divočák apod., budou náklady opravy hrazeny z havarijního nebo speciálního pojištění. Divoké zvíře totiž nikomu nepatří, takže není po kom vymáhat náklady na škodu. Jiná situace nastane, pokud srazíte domácí zvíře, ať už psa, kočku nebo hospodářské zvíře. V takovém případě je vina na majiteli zvířete, který za ně nese odpovědnost a tudíž se musí postarat i o náhradu škody.