KNEBL mobil


Životní a úrazové pojištění

Životní i úrazové pojištění je obvykle pojištěním dlouhodobým. Především mladí lidé by měli myslet na to, že může nastat situace, kdy nebudou moci pracovat či budou v pracovní neschopnosti. Životní pojištění by mělo být základním pojištěním, které by člověk měl mít. Optimální částka, na kterou by měl být člověk pojištěn je jeho troj až pěti násobek ročního výdělku. 

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním? 

Životní pojištění slouží k zajištění Vás a Vaší rodiny v nenadálých životních situacích. Součástí tohoto pojištění může být i zhodnocení Vašich vložených finančních prostředků. Proto je velmi důležité zvolit vhodné životní pojištění a tuto volbu neuspěchat.

Při uzavření životního pojištění je důležité se pojistit na dostatečně vysokou částku. Je dobré uzavřít si životní pojištění již v mladém věku, protože poté budete platit menší pojistné.

Hlavním cílem životního pojištění je zabezpečit své blízké v případě smrti a to především v situacích, kdy je na Vás rodina finančně závislá. Splácíte například hypotéku, leasing… apod. V případě dožití jsou finanční prostředky vypláceny po uplynutí sjednané doby.

Úrazové pojištění lze sjednat pro různá rizika a na různou výši pojistného v případě úrazu. Úraz může potkat kohokoliv z nás, ať už v práci, doma, na dovolené, při sportu… Může nás na delší dobu vyřadit z práce nebo na nás zanechá trvalé následky.  Výše pojistného se odvíjí od tzv. rizikovosti pojištěnce. Čím rizikovější povolání, tím vyšší pojistné. Kdy mezi více rizikové povolání patří řidiči, hasiči, lesníci…

Před uzavřením úrazového pojištění bude pojišťovnu zajímat Váš zdravotní stav. Proto je lepší uzavřít si toto pojištění v době, kdy netrpí vážnou chorobou a kdy je Váš zdravotní stav v pořádku.

Co všechno si mohu pojistit?

Pojistit se můžete:

Existují různé druhy životních pojištění?

V současnosti je na trhu široká nabídka a je možné využít několik druhů životních pojištění:

 

Cestovní pojištění

Pojištění léčebných výloh a připojištění pracovních cest jsou jistotou při Vašich cestách do zahraničí. Aby byl Váš pobyt bez starostí a mohli si tak vychutnat dovolenou v klidu.

 

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ  

S penzijním připojištěním máte možnost zabezpečit sebe v důchodovém věku, aby Váš dosavadní životní standard zůstal nezměněn. Nebudete se muset spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení