KNEBL mobil


Pojištění majetku občanů a odpovědnosti

Toto pojištění řeší finanční újmu v důsledku neočekávaných a nepříjemných událostí, které mohou postihnout movitý a nemovitý majetek občana. Dobře uzavřená pojistná smlouva zajišťuje, aby v případě jakékoliv pojistné události finanční prostředky zajistily uvedení pojištěné věci do původního stavu.  

Pojištění odpovědnosti občanů Vás chrání pro případ, že způsobíte jinému subjektu škodu na majetku, životě či zdraví.

Co všechno zahrnuje pojištění majetku občanů a odpovědnosti?

Proč si sjednat pojištění odpovědnosti občanů. Není to zbytečné?

U každého z nás mohou nastat v životě okamžiky, které si nepřejeme, neočekáváme je, ale můžeme zmírnit jejich následky. Stačí například chvilka nepozornosti a vyplavíme souseda, v obchodě poškodíme nějaké zboží. Ten, kdo má děti či domácí mazlíčky se musí mít na pozoru několikanásobně. Počasí nám může přidělat spoustu starostí jako je namrzlý chodník, spadané tašky ze střechy a jiné.

Vytvoříme Vám nabídku zcela zdarma tak, aby vyhovovala Vašich požadavkům a aby kryla právě ta rizika, která jsou pro Vás nejpravděpodobnější a neplatili jste tak i za rizika, která Vás neohrožují.   

D.A.S. POJIŠŤOVNA PRÁVNÍ OCHRANY

Pojištění právní ochrany zajišťuje komplexní právní servis, aniž by pojištěný musel vynaložit další finanční prostředky.