KNEBL mobil


Havarijní a povinné ručení

POVINNÉ RUČENÍ


Povinné ručení je povinné pojištění, které upravuje zákon. Zákon stanovuje, že na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna. Povinné ručení poskytuje pojistnou ochranu vlastníkovi vozidla, provozovateli/držiteli vozidla či řidiči vozidla. Tedy všem osobám, které odpovídají za škodu způsobenou provozem vozidla.

Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí svým vozidlem druhému škodu na majetku či na zdraví, bude muset veškerou škodu uhradit z vlastních prostředků. 

 

Na co se povinné ručení vztahuje?

Toto pojištění kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Pozor! Nevztahuje se na škodu vzniklou na Vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.

Jak se prokážu, že mám povinné ručení?

Jediným platným dokladem povinného ručení je Zelená karta. Zelená karta je mezinárodní doklad o pojištění, který je platný téměř ve všech státech Evropy.

Jaké vozidlo je možné pojistit?

Povinné ručení lze sjednat na tuzemské vozidlo, které podléhá registraci silničních vozidel a dále na vozidla, která nepodléhá registraci vozidel a je ve vlastnictví osoby s bydlištěm (u fyzické osoby) nebo sídlem (u právnické osoby) na území České republiky.

Nelze pojistit cizozemské vozidlo, které nemá VIN, číslo karosérie, podvozku, rámu a vozidla evidovaná na pojistníka, který má korespondenční adresu mimo území ČR.

 

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Havarijní pojištění slouží k ochraně vlastního motorového vozidla pro případ jeho poškození, zničení či odcizení. Nezáleží na tom, zda jste nehodu způsobili Vy nebo ne. Jedná se o dobrovolné pojištění, které záleží jen na rozhodnutí majitele vozu. Pojištění lze sjednat v rozsahu a na rizika dle individuálních potřeb.

Před čím mě havarijní pojištění chrání?

Havarijní pojištění chrání před škodami způsobenými:

Zabezpečuje majitele vozidla prakticky proti všem rizikům, které mu v souvislosti s vlastnictvím a provozem vozidla hrozí.

Kolik mě bude havarijní pojištění stát?

Cena havarijního pojištění vychází zejména z částky, na jakou si vozidlo necháte pojistit. Výpočet pojistné částky také závisí například na stáří vozidla, výbavě, věku a regionu majitele atd. Záleží i na výši spoluúčasti, kterou hradíte při případné pojistné události.

Služby pojišťovacího makléře jsou zdarma. Cena pojistného je většinou nižší, než jsou sazby na pobočce pojišťovny. Navíc kalkulace, návrh smlouvy, prohlídka vozidla jsou součástí našich služeb. To znamená, že Vy nemusíte nikam jinam chodit a nezaplatíte nic navíc.

Jaké jsou výhody havarijního pojištění?

Uzavřením havarijního pojištění společně s povinným ručením zpravidla získáte slevu na pojištění, lepší asistenční služby a další výhody. Dále můžete získat bonusy, které mohou v průběhu let cenu Vašeho pojištění snižovat.

Jak se pojištění sjednává?

Pro uzavření havarijního pojištění je zapotřebí provést prohlídku vozidla. Tu po domluvě zajistíme podle Vašich potřeb a přání.