KNEBL mobil


Hypotéky

Spotřebitelské úvěry (hypotéky) propagované a nabízené na tomto webu poskytuje společnost J.A.Kredit s.r.o. jako vázaní zástupci společnosti SAB.

Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr, který je zajištěný pomocí zástavního práva, které se bance k této nemovitosti zřídí. Hypotéka Vám spolehlivě pomůže vyřešit financování Vašeho bydlení.

Existují dvě varianty hypotéky:

1) účelová hypotéka – vázaná na investici do nemovitosti (koupě bytu, domu, pozemku, výstavba nemovitosti, rekonstrukce, opravy, vypořádání SJM, dědických podílů, refinancování stávajících účelových úvěrů, které byly investovány do nemovitosti atd.)

2) neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka

Hlavní výhody hypotéky  

Na co si dát pozor?

Jaké jsou náklady hypotéky?

Vzhledem k tomu, že je hypotéka zajištěna (zastavěna) nemovitostí, úrok je nižší než u většiny ostatních úvěrů. Úroková sazba je většinou pohyblivá, ale je možné si ji zafixovat na určitou dobu. Například 1, 3, 5, 10, 15 let a tak dále. Nejčastější variantou a zajímavější úrokové sazby jsou většinou na hypotéky s 5tiletou fixací. Největší poplatky si banky účtují za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr. Tento poplatek bývá ve většině případů určen procentem z požadované výše úvěru. Jedná se o poplatek jednorázový. Dalšími poplatky, které jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení hypotéky jsou například odhad nemovitosti. Cena tohoto poplatku je odvislá od hodnoty zastavované nemovitosti. Máte-li již úvěr schválený a vyřízení, platí se měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu případně další poplatky za změnu podmínek úvěru, za pojištění atd.

Jak velkou výši hypotéky si mohu vzít?

Každá banka má nastavena svoje kritéria, ale všeobecně platí: Minimální výše 100 tis. Kč a maximální výše není omezena. Ale je zde omezení výší tzv. LTV (zástavní hodnoty nemovitosti), kterou stanovuje odhadce banky. Banky poskytují hypotéky až do výše 100% zástavní hodnoty nemovitosti. Dalším omezením je pak samozřejmě finanční situace žadatele a jeho platební morálka.

Existují nějaké varianty způsobu splácení?

Je-li hypotéka čerpána postupně, splácí se nejprve pouze úrok z vyčerpané částky, to až do doby, než bude celý úvěr vyčerpán. Většinou jde o měsíční formu splátek. Po vyčerpání úvěru začne dlužník splácet měsíční splátky, které již obsahují jistinu a úrok.

Způsoby splácení:

Je jen na klientovi, ke kterému způsobu splácení se přikloní. Velký vliv na to má jeho aktuální finanční možnost, věk, rodinný stav apod.

Doklady nutné k vyřízení hypotéky  

Při vyřizování hypotéky je zapotřebí přiložit celou řadu dokladů, které se týkají ekonomické situace žadatelů a dokumentaci k zastavované nemovitosti. Každá banka má nastavené svoje přesné soupisy dokumentů nutných k vyřízení hypotéky. Zde je jen všeobecný přehled těchto dokladů. 

 Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru

Obecné dokumenty

 – průkaz totožnosti
 – potvrzení o plné moci

Doklady o příjmu a majetkových poměrech

 – potvrzení o příjmu
 – výplatní pásky
 – daňové přiznání
 – potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní
 – výpis z účtu
 – dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů
 – doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace)

Doklady o závazcích a pohledávkách

 – nájemní smlouvy
 – potvrzení o sociálních dávkách
 – smlouvy o stavebním spoření
 – smlouvy o životních a jiných pojistkách
 – smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
 – ručitelská prohlášení

Doklady k nemovitosti

 – výpis z katastru nemovitostí
 – snímek pozemkové mapy či geometrický plán
 – odhad
 – pojistná smlouva k nemovitosti
 – doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.)
 – souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost
 – fotografie nemovitosti

KOUPĚ (zvláštní dokumenty)

 – kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí

STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty)

 – stavební povolení
 – projektová dokumentace, rozpočet
 – smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
 – soupis potřebného materiálu a prací svépomocí
 – časový harmonogram stavby

SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty)

 – původní úvěrová smlouva
 – původní zástavní smlouva
- souhlas původní banky s refinancováním