KNEBL mobil


Aktuality

Sloučení pojišťoven PČS a Kooperativy

Pojišťovny PČS a Kooperativa se sloučí pod jednu značku Kooperativa k 1. lednu 2019. .

Důvodem sloučení je záměr vedení skupiny VIG posílit obchodní vztah s bankovní skupinou Erste, zejména v oblasti neživotního pojištění.  Sloučením ale nedojde k žádným změnám.  Životní pojištění FLEXI od pojišťovny PČS je špičkovým produktem, zůstane nadále v nabídce a bude se rozvíjet i v rámci pojišťovny Kooperativa.