KNEBL mobil


Aktuality

Jak se liší ceny u povinného ručení s bonusy a bez bonusů?

Povinné ručení si ze zákona musíte sjednat ke každému vozidlu, se kterým plánujete vyrazit na pozemní komunikace. Nedá se však říct, že by se průměrná cena povinného ručení bez nároku na bonusy pohybovala na dvojnásobku ceny s maximálním bonusem. U každé pojišťovny je systém vypočítávání pojistného jiný, a tak se bez bonusů můžete dostat i na trojnásobek ceny.

A proč  odlišná cena? Pokud nemáte nárok na žádný bonus, znamená to pro pojišťovnu, že jste buď měli hodně zaviněných nehod, čímž se pro pojišťovnu stáváte méně rentabilními a musí úměrně riziku navýšit i pojistné, anebo si sjednáváte povinné ručení poprvé či jste pojištění velice krátkou dobu. Takže o vás z hlediska řidičských zkušeností nejsou žádné informace, žádná či jen minimální historie, a to opět pro pojišťovny navyšuje míru rizika.

Zjistit si cenu pojištění nemusí být vždy jednoduché. Většina pojišťoven už neumožňuje navolit samostatně počet bezeškodních měsíců pro výpočet ceny. Online sjednávače chtějí znát vaše rodné číslo, na základě kterého načtou vaši skutečnou situaci z databáze České kanceláře pojistitelů.

Při sjednávání povinného ručení nemá vliv jen domnělý roční nájezd kilometrů a bonus či malus. Pojišťovny zohledňují i věk, kdy například osoby do 30 let působí rizikověji a budou mít povinné ručení dražší než osoby ve věku 40–55 let.

A svou roli hraje i bydliště. Máte-li trvalé bydliště v Praze, pojištění vám zdraží. Naopak u těch, kteří mají trvalý pobyt hlášený na malých městech či malých obcích, bude cena nižší.