KNEBL mobil


Aktuality

Povinný příspěvek za vůz bez povinného ručení se vrací

Příspěvek nepojištěných motoristů fungoval od roku 2009 a sloužil k úhradě škod z provozu aut bez povinného ručení. Sněmovna příspěvek zrušila v roce 2015. Podle poslanců se jednalo jen o další sankcí.

Návrh nového příspěvku nepojištěných obsahuje celou řadu prvků pro ochranu motoristů. Nejzásadnější výhodou pro motoristy je omezení výše regresu, který ČKP v současné době vymáhá po osobách odpovědných za škodu způsobenou nepojištěným vozidlem. Pokud dojde k nepojištěné škodě, ČKP ji poškozenému z garančního fondu uhradí v plné výši, ale vůči odpovědným osobám bude nově uplatňovat pouze 1/3 (max. 300 tis. Kč).