KNEBL mobil


Povinné informace o zprostředkovateli

Povinné informace o zprostředkovateli

Pojišťovací zprostředkovatel: J.A.Kredit , s.r.o.

Způsob zprostředkování: Samostatný zprostředkovatel

Jednatel , nebo jednající pracovník zprostředkovatele:…Adam Jaroslav

Kontakty zprostředkovatele: 386 359 740 , e-mail : info@jakredit.cz

Adresa sídla: Kněžská 81/17 ,České Budějovice 370 01

Společnost je zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11743

a. Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou

národní bankou (ČNB) a jeho registraci lze ověřit na adrese www.cnb.cz. Pojišťovací zprostředkovatel na

vyžádání předloží Zájemci osvědčení o svém zápisu do tohoto registru. Pojišťovací zprostředkovatel nemá

žádný přímý nebo nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu

pojišťoven, jejichž produkty zprostředkovává. Stejně tak žádná z těchto pojišťoven ani jejich ovládající

osoby nemají žádný přímý ani nepřímý podíl převyšující 10 % na hlasovacích právech nebo základním

kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.

b. Informace o povaze odměny

Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován v souvislosti se sjednáváním nebo změnou pojištění výlučně

zastoupenou pojišťovnou, ne Zájemcem. Pojišťovací zprostředkovatel sdělí Zájemci na vyžádání výši

odměny.

c. Jména pojišťoven, pro které je Pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění:

Allianz pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s.

AXA Pojišťovna a.s. Hasičská vzájemná pojišťovna a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna a.s., VIG Komerční pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s., VIG

Česká pojišťovna Zdraví a.s. Agra pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG

D.A.S. pojišťovna právní ochrany a.s. Pojišťovna VZP, a.s.

Direct pojišťovna, a.s. Slavia pojišťovna a.s.

ERGO pojišťovna a.s. UNIQA pojišťovna a.s.

d. Zprostředkovatel neposkytuje radu týkající se vhodnosti právních jednání pro Zájemce.

e. Informace o regulaci pojišťovacích zprostředkovatelů a možnostech reklamací

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů podléhá dohledu České národní banky (ČNB). Stížnost na postup

zprostředkovatele lze podat na jeho výše uvedené kontaktní adrese. Další možností je podání stížnosti ČNB

(www.cnb.cz/cs/spotrebitel/index.html, tel.: 224 411 111, Na Příkopě 28, Praha 1, 115 03) a v případě

neživotního pojištění též České obchodní inspekci (www.coi.cz, tel.: 296 366 360, Štěpánská 15, Praha 2,

120 00).